Papierosy elektroniczne dzielą się na różne typy – wśród nich wymienić można m.in. tak zwane papierosy niskotemperaturowe. Na czym jednak polega różnica pomiędzy nimi, a pozostałymi rodzajami e-papierosów? Przeczytaj nasz artykuł, by się tego dowiedzieć!

Zacznijmy od początku – czym właściwie jest e-papieros?

Elektroniczny papieros to po prostu rodzaj inhalatora produkującego charakterystyczną mgiełkę – do jej utworzenia wykorzystuje się tzw. e-liquidy lub premixy, czyli specjalne płyny, które w zależności od wybranego przez nas typu mogą – lecz nie muszą – zawierać oczyszczoną i rozcieńczoną do odpowiedniego stężenia nikotynę. Mgiełka powstaje poprzez ogrzanie płynu za pomocą wbudowanej w urządzenie grzałki atomizera.

E-papierosy zasilane są za pomocą akumulatorów lub baterii alkalicznych. Podstawowym przeznaczeniem tych urządzeń jest dostarczenie nałogowym palaczom ekwiwalentu tradycyjnych papierosów, który pozwalałby na bezpieczniejsze dla zdrowia przyjmowanie nikotyny – jego użytkowanie nie obejmuje bowiem wdychania zanieczyszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu oraz otaczającej go bibułki. Elektroniczny papieros może pełnić funkcję stałego zamiennika dla palenia tytoniu lub stanowić formę powolnego zrywania z nałogiem – to ostatnie można osiągnąć poprzez regularne obniżanie poziomu nikotyny w stosowanym płynie.

E-papierosy niskotemperaturowe i ich zastosowanie

Elektroniczne papierosy niskotemperaturowe to urządzenia cechujące się niższą temperaturą grzałki, niż ma to miejsce w przypadku klasycznych e-papierosów. Do temperatury uzyskiwanej przez ten rodzaj e-papierosa należy dobrać specjalnie dostosowany e-liquid wyprodukowany na podstawie glikolu polietylenowego-400 (ang. polyethylene glycol), znanego też jako PEG-400. Glikol polietylenowy-400 to alternatywa dla glikolu propylenowego (PG), która stanowi podstawowy składnik nie tylko dla e-liquidów stosowanych w e-papierosach niskotemperaturowych. Płyny na jego bazie mogą być wykorzystywane również w klasycznych modelach jako zamiennik glikolu propylenowego.