Czy elektroniczny papieros jest równie szkodliwy dla palacza co papieros tradycyjny? Odpowiedź jest prosta i tylko jedna! „E-papieros to nic innego jak przyrząd do podawania nikotyny. Ona sama nie jest rakotwórcza, jej szkodliwość jest nieporównywalnie mniejsza, niż palenie. Ale w końcu nie jest to woda”.Opinia niezależnego eksperta z Centrum Onkologii w Warszawie powinna dać wiele do myślenia. E-papierosy zawierają pewną ilość nikotyny, niemniej są wolne od substancji smolistych, tlenku węgla i innych związków trujących, które znajdują się w każdej tradycyjnej cygaretce. E-liquidy zawierają nikotynę oraz substancje smakowe i aromatyzujące. Nikotyna przejawia właściwości uzależniające – to właśnie przez nią sięgamy po kolejnego papierosa. Sama nikotyna nie wywołuje jednak większości stanów patologicznych organizmu. Właściwości rakotwórcze przejawiają natomiast: nitrozoaminy, lotne węglowodory, tlenek węgla, metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Wszystkie wyżej wymienione substancje znajdziemy w aerozolu cygaretek. Zdaniem części ekspertów e-papieros jest bezpieczny zarówno dla użytkownika, jak i najbliższego otoczenia. Prawie 98% mgiełki nikotynowej wytwarzanej przez e papieros wchłania bowiem sam użytkownik. To doskonała wiadomość zważywszy, że tradycyjne papierosy trują nie tylko samego palacza, ale także wszystkie osoby przebywające w pobliżu. Jeżeli chcemy chronić zdrowie swoje i najbliższych, zapomnijmy o tradycyjnym paleniu i przerzućmy się na elektroniczne papierosy, a szybko zaobserwujemy zmianę naszej kondycji.