Social media

Certyfikaty i karty MSDS

Każdy etap produkcji płynów podlega szczegółowemu nadzorowi zgodnie z wypracowanymi przez firmę procedurami. Obejmują one zarówno kontrolę składników wykorzystywanych do produkcji, jak też samego procesu produkcji – prawidłowości mieszania, składu, dojrzewania na poszczególnych etapach. Każda kontrola jest odnotowywana w odpowiednich protokołach kontrolnych, które są na bieżąco weryfikowane przez kierownika produkcji.
Mottem naszej Firmy jest jakość, bezpieczeństwo i wiarygodność. Dlatego każdy z etapów procesu produkcji jest nieustannie i starannie monitorowany, a wszelkie dostrzeżone wady natychmiast korygowane, stosownie do dokumentacji produkcyjnej.
Ostatecznym etapem kontroli jest analiza laboratoryjna (chemiczna i mikrobiologiczna) wykonywana w niezależnej firmie zewnętrznej.
Całość produkcji odbywa się zgodnie z przygotowaną w naszej Firmie normą zakładową. Przed wypuszczeniem produktu na rynek próbki płynów badane są w zewnętrznym laboratorium analitycznym.

Poniżej przedstawiamy karty MSDS z podziałem na poszczególne grupy produktowe.

Karty MSDS

Rodzaj płynu Karta charakterystyki
Płyny CBDplus
Cola
Lekka Mięta
Malina
Mocna Mięta
Naturalne CBD
Truskawka
Tytoń
Płyn Bazowy
pobierz
Słodka Mięta
Lodowa Mięta
pobierz
Jabłko pobierz